broj-stanovnika-u-turskoj

Populacija u Turskoj

Za sve one koji planiraju da turistički posete Tursku ili da letuju u nekom od atraktivnih letovališta na zapadnoj obali, može biti zanimljivo dati neke od informacija o poulaciji koja tamo živi. Prema najnovijim zvaničnim podacima populacija u Turskoj je oko 82 miliona stanovnika. Od toga je 41.139.980 muškaraca i 40.863.902 žena. Većinsko stanovništvo (87%) su Turci, koji su se na te prostore naseljavali od 11. veka. 

Populacija u Turskoj, pismo, Ataturk…

Zvanični jezik je turski, a latinično pismo je uvedeno Ataturkovim reformama od proglašenja Turske republike. Ostali stanovnici su Kurdi koji žive na istoku i jugoistoku zemlje kojih ima 11%, mada se smatra da ih nezvanično ima 20%. Kao što vidite, populacija u Turskoj nije skroz „čista“.

Kurdima u Turskoj su godinama uskraćivana građanska prava što je često dovodilo do sukoba. Tek 2002. godine dobili su pravo na školovanje na svom jeziku. U pograničnim područjima ima i malo Arapa, Jermena, Grka i dr. 

Populacija u Turskoj

Kratki istorijat

Početkom 20. veka bitno je izmenjena etnička struktura stanovništva. Izvršen je genocid nad oko 1 milion Jermena, a preko 600 000 njih je proterano na istok. Nakon grčko – turskog rata (1920-1922 god.)  prognano je preko 1.000.000 Grka iz Turske. Istovremeno, oko 500 000 Turaka iz Grčke i iz drugih zemalja koje su pripadale Osmanskom carstvu se naselilo na istočnu obalu Egejskog mora Ona je mirovnim sporazumom pripala Turskoj.

Zbog ovih fluktacija stanovništva, veliki broj antičkih spomenika u tom delu zemlje. Po veroispovesti Turci su sunitski (67%) i šiitski muslimani (30%). Proglašenjem republike Turska postaje svetovna država i islam više nije državna religija.

Populacija u Turskoj nije veoma ravnomerno raspoređena. 92,3 posto turske populacije živi u gradskim sredinama, a 7,5 posto populacije čine stanovnici sela.

Može se reći da su oni mlada nacija, jer prosečna starost turske populacije ispod 32 godine. Najgušće su naseljena predgrađa velikih gradova.

Glavni grad Turske je Ankara sa oko 6 miliona stanovnika, a dok Istanbul broji oko 15 miliona stanovnika.

Gustina naseljenosti

Prosečna gustina naseljenosti u Turskoj 2018 god. iznosila je 105 stanovnika po kilometru kvadratnom. To je za jednu osobu više u odnosu na prethodnu godinu.

populacija u turskoj

U najgušće naseljenom Istanbulu na kilometru kvadratnom u proseku žive 2.892 stanovnika. Istanbul je najmnogoljudniji grad. On je i kulturni i privredni centar države Turske. Zauzeo je treće mesto medju najposećenijim gradovima Evrope od strane turista širom sveta.

(Katarina Pešić)

6 thoughts on “Populacija u Turskoj”

  1. Interesantni podaci, Istanbul je sledeća destinacija koju želimo da posetimo!

Comments are closed.